Služby K-PROTOS, s.r.o. - K-PROTOS, s.r.o.

Přejít na obsah

Služby K-PROTOS, s.r.o.

Výrobky a služby


Strojní montáže
Dodávky investičních celků včetně předvýroby, dodávek a montáží
 
 • Montáž tlakových zařízení, výměníků, nádrží
 • Montáž potrubních systémů a ocelových konstrukcí
 • Montáž jeřábových drah a jejich zaměření


Strojní údržba, opravy a servis
Výrobní haly  o rozloze 3000 m2 jsou vybaveny mostovými jeřáby o nosnosti 5 tun.

 • Opravy čerpadel všech druhů
 • Opravy kompresorů pístových i šroubových, vývěv
 • Opravy převodovek, míchadel
 • Opravy a renovace mechanických ucpávek
 • Armaturka
 • Opravy a renovace armatur včetně regulačních
 • Kontrola a opravy pojistných armatur do 30,0 MPa
 • Zabrušování sedel ventilů a šoupátek na pozici
 • Opravy zdvihacích zařízení
 • Laserové vyrovnávání rotačních strojů (souosost hřídelí rotačních strojů motor - rotační stroj)
 • Vyvažování rotorů a hřídelí rotačních strojů (do průměru 1550 mm a hmotnosti 3,5 tuny)
 • Renovace dílů (tvrdonávarem, žárovým nástřikem Castolin)
 • Servis a opravy protiexplozivních pojistek ADAST a PROTEGO


Elektro práce
 • Montáž a údržba kabelových tras 110 kV: - uložení a poškození kabelů,čistota kabelových kanálů, venkovního vedení atd.
 • Montáž, opravy a revize světelných a motorových rozvodů
 • Údržba veřejného osvětlení včetně výměny a stavby nových sloupů
 • Revize elektrospotřebičů a elektrického nářadí
 • Revize elektrických zařízení v prostorech A,B
 • Výroba rozvaděčů, generální opravy rozvaděčů a rozvodných skříní
 • Generální opravy hromosvodů, spolupráce s horolezci v realizacích prací ve výškách
 • Opravy a údržba el.motorů NN a VN
 • Montáž, generální opravy a rekonstrukce rozvoden NN a trafostanic VN, VVN
 • Údržba a montáž elektrického otápění technologických celků,potrubí atd.
 • Údržba,montáž a servis regulovaných pohonů pomocí frekvenčích měničů a softstartérů
 • Údržba a montáž speciálních elektronických motorových ochran (CEF, SIMOCODE atd.)


Práce měření a regulace

 • Montážní práce v oboru měření a regulace včetně komunikačních a počítačových sítí
 • Opravy regulačních armatur včetně kulových ventilů a servopohonů
 • Opravy solenoidových ventilů a ručních ventilů
 • Opravy a kalibrace turbínových , plováčkových a indukčních průtokoměrů
 • Opravy všech typů pneumatických přístrojů ( s ohledem na ND )
 • Opravy odporových a termoelektrických čidel teploty
 • Opravy elektrických ukazovacích a registračních přístrojů
 • Opravy všech typů tlakoměrů
 • Opravy všech snímačů běžných veličin (s ohledem na ND)
 • Výroba štítků metodou gravirování
 • Opravy přímočinných regulátorů teploty a plynových redukcí
 • Kalibrace analyzační techniky
 • Oprava elektronických obvodů
 • Nová instalace nebo modernizace technologií řídícími systémy
 • Oprava svářecích souprav
 • Dodávky PC pro řízení a vizualizaci


Opravy a revize výtahů

Kompletní servisní služby
 • Pravidelný servis výtahů provádíme na všech zařízeních (nových i starších).
 • Veškeré servisní činnosti provádíme a zajišťujeme automaticky v předepsaných periodách uvedených v ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Přehled služeb:
Provozní prohlídky
 • Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
 • Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu.
 • Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
 • Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění..
 • Pravidelné seřizování komponentů a součástí výtahu.
 • Pravidelné mazání a čištění výtahu běžně nepřístupných částí.
 • Havarijní opravy pro smluvní partnery, provádíme nástupem do 2 hodin od nahlášení. Opravy provádíme včetně víkendů a svátků.
 • Dojezd technika do 60 min. od nahlášení na pohotovost a vyproštění osob z výtahu. V rámci vyproštění je zahrnuta následná oprava výtahu

Odborné prohlídky
Odborné zkoušky (zajišťujeme)
Inspekční prohlídky (provádí inspekční orgán, zajišťujeme)
Preventivní údržba
Mazání a čištění
Havarijní servis
Vyproštění Nonstop 24


Metrologické služby

Všechny kalibrace provádíme pouze v kategorii orientační nebo pracovní měřidla, nejsme oprávněni provádět kalibraci stanovených ( fakturačních ) měřidel.

Tlak:
 • Kalibrace tlakoměrů 0-60 MPa ( > 1%) / 5 měřených bodů
 • Kalibrace tlakoměrů 0-60 MPa ( < 1%) / 10 měřených bodů
 • Kalibrace snímače tlaku 0-60 MPa s převodem na pneumatický signál
 • Kalibrace snímače tlaku 0-60 MPa s převodem na elektrický signál
 • Nastavení tlakového spínače 0-60 MPa - 1 měřený bod
        
Teplota:
 • Rozsahy cca -20 až +600 °C
 • Kalibrace skleněného teploměru
 • Kalibrace bimetalového, kapilárového nebo tlakového teploměru ( mechanické teploměry )
 • Kalibrace odporového teploměru s ohmickým výstupem, popř.s převodníkem 4-20 mA
 • Kalibrace termočlánku
        
Elektrické veličiny:
 • Proud do 2 A , napětí do 1000 V , odpor do 20 Mohm
 • Výchylkový přístroj jednorozsahový ( A-V-ohm )
 • Výchylkový přístroj do třech rozsahů ( A-V-ohm)
 • Číslicový přístroj ( multimetr ) do 3,5 digitu
 • Číslicový přístroj ( multimetr ) do 4,5 digitu
 • Odporová dekáda
 • Registrační přístroj ( zapisovač , el. nebo pneumatický vstup )
            
Délka:
 • Ocelové měřítko
 • Posuvné měřítko, rozsah do 200 mm
 • Posuvné měřítko, rozsah od 200 do 500 mm
 • Posuvný hloubkoměr/dutinoměr, rozsah do 200 mm
 • Posuvný hloubkoměr/dutinoměr, rozsah od 200 do 500 mm
 • Číselníkový měřící přístroj ( úchylkoměr ), rozsah do 25 mm
 • Třmenový mikrometr, rozsah 0-200 mm
 • Třmenový mikrometr, rozsah 200 až 500 mm
              
Průtok:
 • Průtokoměr DN 25 až DN 80, přímé ukazování nebo pneumatický či el. výstup,  rozsah 5 až 30 m3/h

Hladina:
 • Plovákový snímač hladiny s převodem na el. signál
 • Plovákový snímač hladiny s převodem na pneumatický signál
  
Dodatečné práce:
 • Dodatečné nutné práce před kalibraci jako čištění, drobné opravy apod.  jsou účtovány zvlášť.

Kontakt:
Hlavní metrolog společnosti                      
Lukáš Veselý
Tel.: 730 570 523
e-mail: lukas.vesely@k-protos.cz


Svářečská škola

K-PROTOS a.s. je držitelem certifikátu kvality ve svařování podle ČSN EN ISO 3834-2 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost"
Naše svářečská škola je součástí společnosti od samého počátku jejího založení. Zajišťuje přípravu a periodické přezkušování svářečů v areálu SYNTHOS a.s. v Kralupech nad Vltavou. Moderní vybavení, hygienické prostředí a instruktoři s velkou praxí jsou zárukou, že výchova probíhá na vysoké úrovni.
Škola je zaměřena především na svařování nelegovaných a legovaných ocelí, svařování korozivzdorných a duplexních ocelí , svařování Al slitin a slitin Ni a Ti.

Nabízené služby:
Základní a úřední zkoušky ( ČSN 050705, ČSN EN 287 , ČSN EN ISO 9606, ČSN EN 1418) PED 97/23/EC.
 • Periodické úřední zkoušky = periody dle ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606 a ČSN EN 1418 + PED 97/23/EC.
 • Doplňková školení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení ( ČSN 050601,050610,050630,Vyhl. 87/2000Sb.)
 • Speciální svařování , opravy a renovace

Metody svařování:
 • 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 121 - Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou
 • 131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v intertním plynu (MIG)
 • 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • 136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v aktivním plynu
 • 141 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu
 • 311 - Plamenové svařování

Kontakt:
Vedoucí svářečské školy
Bc. Václav Pokorný
tel. 736 508 113
e-mail: vaclav.pokorny@k-protos.cz


Ostatní služby

 • Opravy zdvihacích zařízení
 • Kontroly vázacích prostředků pro zdvihání břemen
 • Kontroly OOPP pro práci ve výškách
K-PROTOS, s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: 737 217 156, e-mail: k-protos@k-protos.cz
K-PROTOS, s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: 737 123 456, e-mail: k-protos@k-protos.cz
Návrat na obsah