PROČ ZVOLIT
PRÁVĚ NÁS?
Naším heslem je
PROFESIONALITA
A DŮVĚRYHODNOST
Profesionální tým:
Naši lidé jsou kvalifikovaní a proškolení. Máme certifikáty kvality

Bohaté zkušenosti:
Máme zkušenosti mimořádného rozsahu, o čemž svědčí naše reference

Technické zázemí:
Disponujeme zařízeními a technologiemi, které nám umožňují komplexní přístup k zakázkám
CZ EN
zpět

Reference » Strojní montáže

Název / ZákazníkZeměRealizaceFotoDetail
Výměna potrubí kyseliny
Lovochemie a.s.
2017
Napojovací body – fléra
SYNTHOS Kralupy a.s.
2016
Oprava ST102
Česká rafinérská, a.s.
2016
Silo pro XPS
SYNTHOS Kralupy a.s.
2016
Výměna H601
SYNTHOS Kralupy a.s.
2016
Výměna stripovacího potrubí II
SYNTHOS PBR s.r.o.
2016
Zvýšení učin. destil. sty. vod.
SYNTHOS Kralupy a.s.
2016
Dod. a mont. výměníků E110A,B
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Dodávka a montáž ohříváku EB
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Montáž výměníku E 104
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Pl. střecha ST107
Česká rafinérská, a.s.
2015
Systém proti pádu z žel.cister
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Úprava pro čer. stripovací vod
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Výměna předehřívače HIPS
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
Výměna strip. potrubí
SYNTHOS PBR s.r.o.
2015
Zařízení pro vracení EPS do výroby
SYNTHOS Kralupy a.s.
2015
BTD kompresor S247A-strojní m.
SYNTHOS Kralupy a.s.
2014
NG Filtr – dodávka a montáž
TAMERO INVEST s.r.o.
2014
Potrubí Kawagu
Lovochemie a.s.
2014
Zásobníky H90 A/B
SYNTHOS Kralupy a.s.
2014
Chlazení emulze I.etapa
SYNTHOS Kralupy a.s.
2013
Jednotka termické oxidace
SYNTHOS Kralupy a.s.
2013
Oprava nádrží kaučukové drtě
SYNTHOS PBR s.r.o.
2013
Periodické zarážkové práce pro Synthos Kralupy, Synthos PBR, Butadien Kralupy, Tamero, AVE.
SYNTHOS Kralupy a.s.
2013
Snížení tvorby odp. koagulantů
SYNTHOS Kralupy a.s.
2013
Výměna ucpávek polymer. kotlů
EagleBurgmann Czech s.r.o.
2013
Výměna vlásenek v pecích H1/1, H1/2, H3
Česká rafinérská, a.s.
2013
Výroba a montáž kolony 2414 – C03
Česká rafinérská, a.s.
2013
Výroba kolony 2516 – C04
Česká rafinérská, a.s.
2013
Dávkování methanolu do RAF 1, Úprava kolony C410 a Čerpání RAF na SKP
SYNTHOS Kralupy a.s.
2012
Demontáž kotle K2
SYNTHOS Kralupy a.s.
2012
Oprava spodního kužele sila č. 1 a 2 na překladišti Ústí nad Labem
Lovochemie a.s.
2012
Potrubní větvě pro technologii výroby SAM
Spolana, a.s.
2012
Regulace průtoku DIPB do oxidátorů A106
SYNTHOS Kralupy a.s.
2012
Rektifikace KL
Spolana, a.s.
2012
Rozšíření kapacity surovárny - část přepojení nádrží
PREOL, a.s.
2012
Snížení tvorby odpadních koagulátů na PS 214 - dodávky a montáže strojní, elektro a MaR
SYNTHOS Kralupy a.s.
2012
Transport EPS z reaktorů do neutralizačních nádrží - strojní část
SYNTHOS Kralupy a.s.
2012
Výměna chladících pístových kompresorů K300 A/B/C na chlazení C4 frakce
INTECHA, spol. s r.o.
2012
Výroba a montáž 6 ks nových AKV zásobníků 70 m3
Synthesia, a.s.
2012
Instalace uzavíracích armatur v přípravě CHF1 a 2
Spolana, a.s.
2011
Modernizace M+R sušení I.část - polní instrumentace
Spolana, a.s.
2011
Modernizace M+R sušení PVC, 2.část : Řídící systém
Spolana, a.s.
2011
Parovod v ulici Kmochova, Kolín
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
2011
Rekonstrukce mokrého třídění a Částečnou recyklaci procesní vody ve výrobně EPS
SYNTHOS Kralupy a.s.
2011
Rekonstrukce mžikových sušáren
SYNTHOS Kralupy a.s.
2011
Snížení obslužné náročnosti sušáren PVC
Spolana, a.s.
2011
Stáčení benzenu ze železničních cisteren - část strojní
SYNTHOS Kralupy a.s.
2011
Stáčení emulgátorů na PS110
SYNTHOS Kralupy a.s.
2011
Zajištění zarážkových prací pro jednotku CCR
EUROMONT GROUP a.s.
2011
Demonstrační linka XEPS-část el., M+R.
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Instalace analyzátoru NH3
Spolana, a.s.
2010
Laboratorní reaktory
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Montáž stanovených měřidel pro SSO
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Montáže XEPS – OFF site
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Napojení čerpadel butadienu-část strojní a stavební
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Optimalizace sušičové předlohy
Spolana, a.s.
2010
Propojky energetických tras
SYNTHOS Kralupy a.s.
2010
Montáž a zapojení elektro, MaR drtiče kaučuku CAVITRON
SYNTHOS Kralupy a.s.
2009
Montáž vyrobny XPS desek
SYNTHOS Kralupy a.s.
2009
Montáže potrubí BTD II – OSBL III
SYNTHOS Kralupy a.s.
2009
Zvýšení spolehlivosti provozu
Česká rafinérská, a.s.
2009
Instalace dvou nových zásobníků emulgátorů
SYNTHOS Kralupy a.s.
2008
Rekonstrukce výrobny kapalných kaučuků po požáru
Sartomer Czech s.r.o.
2008
Renovace čističe solanky TK502
Spolana, a.s.
2008
Zvýšení bezpečnosti SKP-II.etapa
SYNTHOS Kralupy a.s.
2008
Zvýšení kapacity ZPS III. etapa
SYNTHOS Kralupy a.s.
2008
Debottlenecking Z VCM
SPOLANA a.s.
2007
GO potrubního mostu R 3/3
SPOLANA a.s.
2007
GO R101-výměna kužele
KAUČUK, a.s.
2007
Instalace norných stěn na OK
KAUČUK, a.s.
2007
Intenzifikace ZPS na 87kt
KAUČUK, a.s.
2007
Modernizace laboratoří ÚŘJ
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a GO R101-výměna kužele
KAUČUK, a.s.
2007
Montáž a neutralizace odpadní HNO3
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a obnova zařízení M+R na Z VCM
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a obnova zásobníku HCL TK10.22
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a oprava koše U3202 Excon
EXCON Steel, a.s.
2007
Montáž a rekonstrukce R102
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a výroba potrubí ENETEX
ENETEX - DES s.r.o.
2007
Montáž a výroba rozvodu vody
BUKO-S s.r.o.
2007
Montáž a zvýš.účin.vzduch.chl.E106
KAUČUK, a.s.
2007
Montáž a zvýšení dávkovacího tlaku VCM
SPOLANA a.s.
2007
Montáž a zvýšení výkonu VTO T700
CHEMOPETROL, a.s.
2007
Montáž ekonomizéru
EXCON Steel, a.s.
2007
Montáž potrubí LPG
Česká rafinérská, a.s.
2007
Montáž potrubí SKP II. Etapa
KAUČUK, a.s.
2007
Náhrada ventilátoru HAS
SPOLANA a.s.
2007
Potrubí LTO pro výrobu H2SO4
SPOLANA a.s.
2007
Potrubí taveniny
DEL a.s.
2007
Přemístění nástřiku C-102
SPOLANA a.s.
2007
Stripování NH3
SPOLANA a.s.
2007
Vyprazdňování sil HDPE
CHEMOPETROL, a.s.
2007
Výroba a montáž plošiny na SBR
KAUČUK, a.s.
2007
Výroba a montáž rozvody vody
BUKO-S s.r.o.
2007
Zastřešení oxichlorace
SPOLANA a.s.
2007
Zvýšení bezpečnosti SKP - I.et
KAUČUK, a.s.
2007
Zvýšení kapacity ZPS na 87kt
KAUČUK, a.s.
2007
Zvýšení spolehlivosti provozu
Česká rafinérská, a.s.
2007
Montáž a GO ocel. konstrukce nad TK501
SPOLANA a.s.
2006
Montáž a náhrada vzduchového ventilátoru odplynů z HAS
SPOLANA a.s.
2006
Montáž a oprava chladících registrů aparátu č. 82 na KD5
LOVOCHEMIE, a.s.
2006
montáž a opravu vstupního potrubí plynové turbíny na kd5
LOVOCHEMIE, a.s.
2006
Montáž a výroba OK pro informační panel
GEMA Infos s r.o.
2006
Montáž parovodu v Pražské ulici
Elektrárna Kolín a.s.
2006
Parovod Pražská ulice
Elektrárna Kolín a.s.
2006
Posílení potrubí do VS 16
Elektrárna Kolín a.s.
2006
Sartomer zastřešení PLP haly
Sartomer Czech s.r.o.
2006
Tlaková sestava odvodňovač a potrubí vodíku
Spolana Neratovice
2006
Čerpání vody z jímek zás.SKL
KAUČUK a.s.
2005
Dodávku a montáž parního hasícího zařízení tří sušících linek
KAUČUK a.s.
2005
Exp.sila H460-konstrukce
KAUČUK a.s.
2005
Montáž a metalizace nádrží H250D a H250C
TUPRACO s.r.o.
2005
Montáž a obnova potrubí chlornanu sodného
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Montáž a oprava kyslíkového potrubí-II. Etapa
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Montáž a oprava tapca ventilu pozice PS2411-LICA008
Česká rafinérská a.s.
2005
Montáž a provedení výměny membránových stěn kotle č.17 na T 700 včetně dodávky materiálu
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Montáž a úprava čerpadel na CRC- 2.etapa
Česká rafinérská a.s.
2005
Montáž E102 Styen
EXCON STEEL, a.s.
2005
Montáž Kyslíkového potrubí
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Montáž odtahu LPG
Pento, spol. s r.o.
2005
Montáž potrubí skladu oleje Veltrusy
Montako s.r.o.
2005
Montáž Rek.ŘS a měření hladin SKL
KAUČUK a.s.
2005
Montáže a úprava kondenzátního systému
Intecha
2005
Náhrada elektromotoru čerpadla P601 na POX
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Náhrada elektromotoru čerpadla P602 na POX
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Přeložka parního potrubí
Elektrárna Kolín a.s.
2005
Přeložka parovodní přípojky
Paramo Pardubice
2005
Realizace TZ 02-P2-2002
Česká rafinérská a.s.
2005
Rekonstrukce BTD
KAUČUK a.s.
2005
Rozdělení skladu propylenu
CHEMOPETROL, a.s.
2005
Montáž a dostavba modelové stanice
KAUČUK a.s.
2004
Montáž a oprava 3ks kotlů na T700
CHEMOPETROL, a.s.
2004
Montáž a řešení odplynů BHPS
KAUČUK a.s.
2004
Montáž patra do rektoru
Cheming a.s.
2004
Montáž potrubí spalavovací vody
CHEMOPETROL, a.s.
2004
Montáž stáčení EB na SKL
KAUČUK a.s.
2004
Montáže depytlace plastů
CHEMOPETROL, a.s.
2004
Montáže při odstranění korozních problémů na 2511 C01
Pento, spol. s r.o.
2004
Zarážka 2004.
Česká rafinérská a.s.
2004
Montáž a rekonstrukce VŘV-osazení hydrantů
KAUČUK a.s.
2003
Montáž a výroba potrubí páry
DŘEVO A DÝHY
2003
Montáž EB II-OSBL-čerpací stanice offspecu
KAUČUK a.s.
2003
Montáž Etylbenzen - technologické rozvody
KAUČUK a.s.
2003
Montáž potrubí
LURGI
2003
Montáž a úprava sání čerpadel I. Etapa
Česká rafinérská a.s.
2002
Montáž potrubí PS 2533 LP 010
Česká rafinérská a.s.
2002
 
Tel.: +420 737 217 156