PROČ ZVOLIT
PRÁVĚ NÁS?
Naším heslem je
PROFESIONALITA
A DŮVĚRYHODNOST
Profesionální tým:
Naši lidé jsou kvalifikovaní a proškolení. Máme certifikáty kvality

Bohaté zkušenosti:
Máme zkušenosti mimořádného rozsahu, o čemž svědčí naše reference

Technické zázemí:
Disponujeme zařízeními a technologiemi, které nám umožňují komplexní přístup k zakázkám
CZ EN

Oprávnění a certifikace

Společnost je certifikována podle ISO 9001:2000 a vlastní následující oprávnění a certifikáty:

 • Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění k provádění zkoušek vyhrazených tlakových zařízení
  (periodické zkoušky vzorkovacích lahví pro laboratorní potřeby do vnitřního objemu 5 l do zkušebního přetlaku 2,5 MPa)
 • Oprávnění k revizím, zkouškám těsnosti a tlakovým zkouškám provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
  (tlakové nádoby stabilní skupiny A, B a parní a kapalinové kotle třídy 1,2,3,4)
 • Oprávnění k opravám vyhrazených tlakových zařízení
  (pojistné ventily s otevíracím přetlakem 30 MPa a nejmenším průtočným průřezem 9,0 mm)
 • Oprávnění k montáži, rekonstrukcím a opravám vyhrazených tlakových zařízení a k výrobě náhradních dílů těchto zařízení nepodléhající zák. č. 22/97 Sb.
  - pro tlakové nádoby skupiny A, B:
  • tlakové nádoby třídy 11,12,13,15 a 17 do max. tloušťky stěny 35 mm a do nejvyššího pracovního přetlaku 5,0 MPa
  • z monelu a niklu a z ocelí plátovaných monelem nebo niklem do celkové tloušťky stěny 10 mm a do nejvyššího pracovního přetlaku 2,0 MPa
  • z hliníku a jeho slitin do tloušťky stěny 12 mm a do nejvyššího pracovního přetlaku 2,0 MPa
  • pro parní a kapalinové kotle třídy 1,2,3,4 z materiálu třídy 11,12, 13, 15 a 17 do nejvyššího pracovního přetlaku 10,0 MPa a nejvyšší pracovní teploty 565 °C
 • Oprávnění k používání součinitele hodnoty svarového spoje sloupce B tabulky 1 ČSN 69 0010-6.3 při výrobě, montáži, opravách a rekonstrukcích tlakových nádob stabilních skupiny A a B (pro podélné tupé svary svařované oboustranně, alespoň z jedné strany mechanizovaně obloukově svářené tavicí se elektrodou v inertním plynu v rozmezí tloušťek svařovaných součástí 6,0 až 24 mm, z ocelí o jakosti skupiny 1 dle tabulky 3 ČSN EN 288-3)
 • Oprávnění na výrobu jeřábů
 • Oprávnění pro provozování svářecí školy (č. 49)
 • Oprávnění k montáži, opravám a revizím elektrického zařízení dodavatelským způsobem
  (montáže, opravy - vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000 V a nad 1000 V v objektech třídy A a B včetně hromosvodů, revize - vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000 V v objektech třídy A včetně hromosvodů)
 • Oprávnění k opravám a revizím a revizním zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení s proměřováním elektrických zařízení
  (výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m)
 
Tel.: +420 737 217 156