PROČ ZVOLIT
PRÁVĚ NÁS?
Naším heslem je
PROFESIONALITA
A DŮVĚRYHODNOST
Profesionální tým:
Naši lidé jsou kvalifikovaní a proškolení. Máme certifikáty kvality

Bohaté zkušenosti:
Máme zkušenosti mimořádného rozsahu, o čemž svědčí naše reference

Technické zázemí:
Disponujeme zařízeními a technologiemi, které nám umožňují komplexní přístup k zakázkám
CZ EN

Činnosti » Opravy a revize výtahů

Kompletní servisní služby

Pravidelný servis výtahů provádíme na všech zařízeních (nových i starších). Veškeré servisní činnosti provádíme a zajišťujeme automaticky v předepsaných periodách uvedených v ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

 

 

Přehled služeb:

Provozní prohlídky
Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Odborné prohlídky
Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu.

Odborné zkoušky (zajišťujeme)
Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Inspekční prohlídky (provádí inspekční orgán, zajišťujeme)
Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění..

Preventivní údržba
Pravidelné seřizování komponentů a součástí výtahu.

Mazání a čištění
Pravidelné mazání a čištění výtahu běžně nepřístupných částí.

Havarijní servis
Havarijní opravy pro smluvní partnery, provádíme nástupem do 2 hodin od nahlášení. Opravy provádíme včetně víkendů a svátků.

Vyproštění Nonstop 24
Dojezd technika do 60 min. od nahlášení na pohotovost a vyproštění osob z výtahu. V rámci vyproštění je zahrnuta následná oprava výtahu

 
Tel.: +420 737 217 156