PROČ ZVOLIT
PRÁVĚ NÁS?
Naším heslem je
PROFESIONALITA
A DŮVĚRYHODNOST
Profesionální tým:
Naši lidé jsou kvalifikovaní a proškolení. Máme certifikáty kvality

Bohaté zkušenosti:
Máme zkušenosti mimořádného rozsahu, o čemž svědčí naše reference

Technické zázemí:
Disponujeme zařízeními a technologiemi, které nám umožňují komplexní přístup k zakázkám
CZ EN

Činnosti » Metrologické služby

Všechny kalibrace provádíme pouze v kategorii orientační nebo pracovní měřidla, nejsme oprávněni provádět kalibraci stanovených ( fakturačních ) měřidel.

 

Tlak:

Kalibrace tlakoměrů 0-60 MPa ( > 1%) / 5 měřených bodů

Kalibrace tlakoměrů 0-60 MPa ( < 1%) / 10 měřených bodů

Kalibrace snímače tlaku 0-60 MPa s převodem na pneumatický signál

Kalibrace snímače tlaku 0-60 MPa s převodem na elektrický signál

Nastavení tlakového spínače 0-60 MPa - 1 měřený bod

 

Teplota:

Rozsahy cca -20 až +600 °C

Kalibrace skleněného teploměru

Kalibrace bimetalového , kapilárového nebo tlakového teploměru ( mechanické teploměry ),

Kalibrace odporového teploměru s ohmickým výstupem , popř.s převodníkem 4-20 mA ,

Kalibrace termočlánku

 

Elektrické veličiny:

Proud do 2 A , napětí do 1000 V , odpor do 20 Mohm

Výchylkový přístroj jednorozsahový ( A-V-ohm )

Výchylkový přístroj do třech rozsahů ( A-V-ohm)

Číslicový přístroj ( multimetr ) do 3,5 digitu

Číslicový přístroj ( multimetr ) do 4,5 digitu

Odporová dekáda

Registrační přístroj ( zapisovač , el. nebo pneumatický vstup )

 

Délka:

Ocelové měřítko

Posuvné měřítko , rozsah do 200 mm

Posuvné měřítko , rozsah od 200 do 500 mm

Posuvný hloubkoměr/dutinoměr , rozsah do 200 mm

Posuvný hloubkoměr/dutinoměr , rozsah od 200 do 500 mm

Číselníkový měřící přístroj ( úchylkoměr ) , rozsah do 25 mm

Třmenový mikrometr , rozsah 0-200 mm

Třmenový mikrometr , rozsah 200 až 500 mm

 

Průtok:

Průtokoměr DN 25 až DN 80 , přímé ukazování nebo pneumatický či el.výstup,  rozsah 5 až 30 m3/h

 

Hladina:

Plovákový snímač hladiny s převodem na el.signál

Plovákový snímač hladiny s převodem na pneumatický signál

 

Dodatečné práce:

Dodatečné nutné práce před kalibraci jako čištění , drobné opravy a pod.  jsou účtovány zvlášť.

 

 

Kontakt:

Hlavní metrolog společnosti                      Lukáš Veselý

                                                                              Tel.: +420 315 662 333

                                                                              e-mail: lukas.vesely@k-protos.cz

 
Tel.: +420 737 217 156